Chair Professors Area Office Telephone Email
Jacky Yuk-Chow SO Finance E22-4047 (853) 8822 4724 jackysoemail2
Distinguished Professor Area Office Telephone Email
Jerome YEN Business Information Systems E22-3042 (853) 8822 4858 jeromeyenemail2
Professors Area Office Telephone Email
Rose Neng LAI Finance E22-4046 (853) 8822 4728 roselaiemail2
Rico Long Wai LAM Management E22-2061 (853) 8822 8883 ricolamemail2
Zhaotong LIAN Business Information Systems E22-3064 (853) 8822 4163 lianztemail2
Raymond Chi Ho LOI Management E22-2047 (853) 8822 8890 rloi
Jet Lianjie SHU Decision Sciences E22-3058 (853) 8822 4741 ljshu
Associate Professors Area Office Telephone Email
Mary Lai Ping CHAI Accounting E22-3043 (853) 8822 4169 marychaiemail2
Anita Ka Wai CHAN Management E22-2048 (853) 8822 8889 anitakwc
Joanne Sow Hup CHAN Management E22-2069 (853) 8822 4749 joannec
Linda Xiaoyun CHEN Management E22-2058 (853) 8822 8863 xychen
Clement Siu Fung CHOW Marketing E22-2070 (853) 8822 4705 sfchow
Cheris Wing Chi CHOW Marketing E22-2051 (853) 8822 8869 cherisc
Davis Ka Chio FONG International Integrated Resort Management E22-2043 (853) 8822 4714 davisfong
Maggie Xiaoqing FU Finance E22-4038 (853) 8822 4759 maggiefu
Xinhua GU Business Economics E22-4067 (853) 8822 4171 xhgu
Jacky Fok Loi HONG Management E22-1053 (853) 8822 4709 fbaflh
Siew Huat KONG Management E22-1060 (853) 8822 4708 shkong
Desmond Chee Shiong LAM International Integrated Resort Management E22-3041 (853) 8822 8891 desmondl
Keith Siu Kwan LAM Finance E22-4074 (853) 8822 4167 keithlam
Patrick Chang Boon LEE Business Information Systems E22-3045 (853) 8822 4187 cblee
Adrian Cheuk Hung LEI Finance E22-4077 (853) 8822 4162 adrianl
Guoqiang LI Business Economics E22-4040 (853) 8822 4165 gqli
Lucy Xiaowan LIN Management E22-2065 (853) 8822 4713 lucylin
Minghua LIU Finance E22-4073 (853) 8822 4707 mhliu
Matthew Ting-Chi LIU Marketing E22-2060 (853) 8822 8884 matthewl
Rose Xiaoming LIU International Integrated Resort Management E22-3040 (853) 8822 4746 xmliu
Glenn James MCCARTNEY International Integrated Resort Management E22-3031 (853) 8822 4168 glennm
Carlos NORONHA Accounting E22-3079 (853) 8822 4754 fbacn
Chanthika PORNPITAKPAN Marketing E22-1054 (853) 8822 4706 cpornpit
Zhuo QIAO Business Economics E22-4035 (853) 8822 4653 zhuoqiao
Susan Jinjuan REN Finance E22-4079 (853) 8822 4185 jinjuanren
Ricardo Chi Sen SIU Business Economics E22-4037 (853) 8822 4751 fbars
Amy Siu-ian SO International Integrated Resort Management E22-3036 (853) 8822 4170 amyso
Charlie Byung Cherl SOHN Accounting E22-3077 (853) 8822 4571 bcsohn
Lewis Hon Keung TAM Finance E22-4055 (853) 8822 8870 lewistam
Priscilla Pui Sun TAM Business Economics E22-4058 (853) 8822 4756 pstam
Warren Jie WU Management E22-2059 (853) 8822 8887 jiewu
Jia YUAN Business Economics E22-4076 (853) 8822 4651 jiayuan
Iris Lin YUAN Management E22-2044 (853) 8822 4702 linyuan
Desmond Chun Yip YUEN Accounting E22-3069 (853) 8822 4752 desmondy
Brenda Yang ZHANG Business Economics E22-4036 (853) 8822 4757 yzhang
Assistant Professors Area Office Telephone Email
Wing Han CHAN, Brenda Business Information Systems E22-3044 (853) 8822 4715 brendac
Robin Chi Hang CHARK International Integrated Resort Management E22-3021 (853) 8822 4136 rchark
William Ming Yan CHEUNG Finance E22-4059 (853) 8822 8868 wcheung
Kwee Keong CHOONG Accounting and Information Management E22-3060 (853) 8822 4189 keongchoong
Patrick Kuok Kun CHU Decision Sciences E22-3056 (853) 8822 4166 patrickc
Teresa CHU Accounting E22-3071 (853) 8822 4660 tchu
Javier Calero CUERVO Management E22-2064 (853) 8822 4721 jcuervo
Lawrence Hoc Nang FONG International Integrated Resort Management E22-3037 (853) 8822 4188 lawrencefong
Candy Pun San FONG Marketing E22-1057 (853) 8822 8885 punsanf
Grace Qi FU Decision Sciences E22-3062 (853) 8822 4164 gracefu
Isabel Siu Fong FU Marketing E22-2068 (853) 8822 8893 isabelfu
Grace Ying HO Marketing E22-1056 (853) 8822 4670 yingho
Charlie Chulhee JUN Finance E22-4033 (853) 8822 4182 charliejun
Stanley Iat Meng KO Business Economics E22-4052 (853) 8822 4153 stanleyko
Jennifer Yuen Man LAI Management E22-2057 (853) 8822 4712 jlai
Philip Kin Fun LAW Accounting E22-3067 (853) 8822 4652 plaw
Jimmy Chi Ming LEE Business Information Systems E22-3055 (853) 8822 8875 jimmylee
Henry Chun Kwok LEI Business Economics E22-4034 (853) 8822 4717 henrylei
Morris Ming LIU Accounting E22-3057 (853) 8822 4633 morrisliu
Iris Sheung Ting LO International Integrated Resort Management E22-3035 (853) 8822 4658 irisstlo
Lancy Vai Iun MAC Marketing E22-1051 (853) 8822 4758 lancymac
Tony Kin Meng SAM Business Information Systems E22-3054 (853) 8822 8877 tonysam
Simon Man Shing SO Decision Sciences E22-3059 (853) 8822 4659 fbasms
Joseph Adea SY-CHANGCO Marketing E22-2063 (853) 8822 4662 josephs
Anthony Heng TANG Business Information Systems E22-4081 (853) 8822 4172 hengtang
Candy Mei Fung TANG International Integrated Resort Management E22-3023 (853) 8822 4704 candytang
Zenon Arthur Siloran UDANI Management E22-2074 (853) 8822 4655 zudani
Peng Chun VONG Decision Sciences E22-2001 (853) 8822 4748 pcvong
Anna Pou Iu VONG Finance E22-4039 (853) 8822 4667 annavong
Matthew Tai Hong YAP International Integrated Resort Management E22-3033 (853) 8822 4654 matthewyap
Hang Fai YEUNG Decision Sciences E22-3048 (853) 8822 4745 hfyeung
Lida Lingling ZHANG Management E22-2071 (853) 8822 4161 lidazhang
Steven Xu ZHANG Accounting E22-3066 (853) 8822 4186 xuzhang
Senior Instructors Area Office Telephone Email
Derek Weng Hang CHAN Accounting E22-3063 (853) 8822 4720 fbacwh
Peter Man Wai CHUI Finance E22-4072 (853) 8822 4181 petermwc
Gordon James KERR Management E22-1055 (853) 8822 8864 gkerr
Winnie Un Fong KUAN Decision Sciences E22-3065 (853) 8822 8862 ufkuan
Kim Oi Mei KUOK Management E22-2049 (853) 8822 4701 fbaomk
Jonty Man Kin LAM Business Economics E22-4056 (853) 8822 4657 mklam
Rebecca Wun Lei LAO Business Information Systems E22-4080 (853) 8822 4669 rlao
Carry Ka Yee MAK Management E22-2077 (853) 8822 4710 carrymak
Yuko MATSUMOTO-MOODY Management E22-1052 (853) 8822 8876 yukom
Philip Sau Tak PUN Business Information Systems E22-3074 (853) 8822 4760 pstpun
Stella Ieng SAM Accounting E22-3070 (853) 8822 8873 fbais
Vanessa Sio Tan SI TOU Business Economics E22-4075 (853) 8822 4711 vsitou
Theresa Van Kam TCHIANG Accounting E22-3063 (853) 8822 4661 fbatt
Simon Iok Kuan WU Business Information Systems E22-3046 (853) 8822 4718 simonwu
Trevor Yau Lun YEUNG Decision Sciences E22-3068 (853) 8822 4192 fbaty
Lecturer (UM Macao Fellow) Area Office Telephone Email
Leona Shao Zhi LI Business Economics E22-4029 (853) 8822 4677 leonali
Adjunct Professor Area Office Telephone Email
Albert Yuk Keung IP
Adjunct Scholar Area Office Telephone Email
Kwek Ping YONG Private Equity Investments E22-G001 (853) 8822 8085 kpyong